Rīgas iekškvartālu rekonstrukcija

Rīgas iekškvartālu rekonstrukcija✅ Karstā asfalta izbūve,✅ Dolomīta šķembu kārtas izbūve;✅ Betona ielu apmaļu demontāža;✅ Betona ielu apmaļu uzstādīšana;

Ceļu būve Saulkrastos A. Kalniņa ielā

Veicot Saulkrastu pašvaldības pasūtījumu darāmo darbu sarakstā ietilpa:✅ A.Kalniņa ielas asfalta seguma nomaiņa;✅ Ātrumvaļņa izbūve pie PII Rūķītis;✅ Asfaltbetona bedrīšu remonts Saulkrastu pilsētas norādītajās vietās;✅ Stirnu ielas asfalta seguma ieklāšana;✅ Inčupes tilta šķērsšuves restaurēšana/atjaunošana;✅ Asfalta ieklāšana Raiņa ielā pie Jauniešu centra/kafijas namiņa Vienmēr prieks strādāt un uzlabot dzimtās pilsētas ceļus un ielas!

Apzaļumošana Meža kapos

❇️ Pasūtītājs: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. Darāmie darbi:✅ Esošā asfaltbetona demontāža;✅ Esošo ietvju apmaļu demontāža;✅ Jaunu šķembu pamatu izbūve;✅ Ietvju apmaļu izbūve;✅ Bruģakmens seguma izbūve;✅ Apzaļumošana. Pirms: Pēc:

Asfalta seguma virskārtas izbūve Sējas novadā

Padarīto darbu saraksts! ⚠️✳️ Pasūtītājs: Sējas novada dome❇️ Paveiktais:✅ Apauguma noņemšana;✅ Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju;✅ Asfaltbetona iesēdumu aizpildīšana;✅ Asfalta seguma virskārtas izbūve!