2014.gads

Cēsu Profesionālās vidusskolas labiekārtošanas darbi (stāvlaukuma izbūve)