2013.gads

Dzīvojamā kompleksa „Mārsili” piebraucamā ceļa izbūve Garkalnes novadā