GP Holding

 Jau 3 paaudzē satiksmes ceļu inženiera Ērika Paidera   (1927.01.01.–1982.14.06.)   ceļinieku dinastija  būvē ceļus. 

Apvienojot maģistra- satiksmes ceļu inženiera Viļņa Paidera zināšanas un pieredzi ar divu augstāko izglītību ceļu būvē un uzņēmuma vadībā ieguvušā  Edmunda Paidera jaunības degsmi un augsto kvalifikāciju,  2013. gada 19. februārī tika nodibināts Ģimenes uzņēmums  SIA  „GP Holding", kura pamatdarbība ir autoceļu,  ielu un  laukumu būve, projektu vadība un būvuzraudzība.

             

Uzņēmumā ir apvienojušies un strādā savā darba jomā augstas klases speciālisti , kuri savu darba pieredzi un kvalifikāciju ir ieguvuši strādājot lielākajos Eiropas ceļu būves uzņēmumos, pilnveidojot savu meistarību gan somu, gan vācu speciālistu vadībā.

Mūsu padoms klientiem: " Izvēlies profesionāļus " - nosaka ne tikai darba izpildes augstu kvalitāti, bet arī konkurētspējīgas cenas un darba izpildes termiņus